ยกย่องกันทั้งประเทศ !!! เธอคนนี้ สุดยอดมหาเปรียญผู้หญิง

Loading...

สุดยอดเลยครับมหาเปรียญผูัหญิง ขอเอ่ยนามให้เป็นเกียรติแก่เธอผู้นี้ นางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล สอบได้เปรียญ 8 แล้วประโยค การเรียนพระปริยัติแผนกบาลี เป็นเรื่องที่ยากมากการที่พระหรือเณรจะสอบมหาเปรียญได้นั้นจะต้องผ่านการเรียนมาอย่างหนัก

ต้องแตกฉานในข้ออรรถข้อธรรม ต้องท่องจำมาอย่างหนัก จึงจะสอบผ่าน และได้รับการตั้งเป็นเปรียญ แต่เธอผู้นี้เป็นผู้หญิง หมายความว่าเธอต้องเรียน ต้องท่องจำ ข้ออรรถข้อธรรมมาอย่างหนัก จึงสอบผ่านบาลีศึกษาได้เรียญธรรม ดังนั้น เปรียญธรรม 8 ประโยค ที่เธอได้รับการแต่งตั้งและพัดขาวอันนี้ จึงเป็นเครื่องบ่งบอกได้เลยว่าเป็นคนดี

น่าภาคภูมิใจสำหรับพ่อแม่และคนที่ได้เป็นแฟน การเป็นเปรียญธรรมได้นั้น ความสวยใช้ไม่ได้เหมือนการเรียนทางโลกครับ ต้องความรู้ความสามารถล้วน ๆ ขอยกย่องเธอผู้นี้ครับ

หากเธอผู้นี้เป็นผู้ชายและเป็นพระหรือเณรพัดที่เธอได้รับจะเป็นพัดสีเหลืองด้ามดำเหมือนที่พระถืออยู่ด้านหลัง หากเป็นสตรีพัดจะเป็นสีขาว พัดนี้ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน หรือพระบรมโอรสาธิราช ที่พระอุโบสถวัดสระแก้ว เท่านั้น เยี่ยมไหมเธอผู้นี้

มีผู้ข้องใจถามว่า ฆราวาส เรียนได้ด้วยหรือ จึงขอตอบว่า ฆราวาส สามารถสมัครเรียนได้ทุกคนตามวัดที่เป็นสำนักเรียน ไม่จำกัดแค่พระหรือเณร ฆราวาสก็สามารถเรียนได้ ถ้าทนได้ปัญญาดี เพราะการเรียนปริยัติธรรมเป็นเรื่องยาก

ต้องท่องจำจนแตกฉาน มีสองแผนก สายธรรมกับสายบาลี สายธรรมจะจบที่นักธรรมชั้นเอก สายบาลีจะจบที่ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สายธรรมหากเป็นพระหรือเณรสอบได้จะเรียกนักธรรม ชั้นตรี โท หรือเอก หากฆราวาสสอบได้จะเรียกธรรมศึกษา ชั้นตรี โท หรือเอก สายบาลีหากเป็นพระหรือเณรสอบได้จะเรียก ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ๙

หากฆราวาสสอบได้จะเรียกบาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๙ การเรียนรวมกันกับพระ เรียนเหมือนกัน สอบด้วยกัน รับพระราชทานพัดยศแบบเดียวและที่เดียวกัน ส่วนพัดยศของพระหรือเณรเมื่อรับแล้วท่านจะนำไปใช้งานได้ ส่วนของฆราวาสนั้นให้เพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อให้รู้ว่ามีคุณสมบัติชั้นนั้น ขอสรุปว่าประชาชนและฆราวาสทั่วไปเรียนได้ครับ

Loading...