เฮอีก เช็คเงินพิเศษ ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับในเดือน ตุลาคม 2562

Loading...

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับใครที่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนตุลาคมนี้สำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าต้องไปใช้สิทธิรูดซื้อสินค้าได้วันไหน และรายการใดที่รัฐยังช่วยเหลืออยู่ วันนี้เราได้นำปฏิทินวันเงินเข้ามาให้ทุกคนได้มาเช็กกัน

สำหรับปฏิทินการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รูดซื้อสินค้า 200-300 บาท

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เงินผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 200 บาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เงินค่าเช่าบ้าน 400 บาท

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คืนค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่เกิน 230 บาท

Loading…

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม อนุมัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นมาตรการเพิ่มเติมต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ประกอบด้วย

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เดือนละ 230 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน

ช่วยเหลือค่าน้ำประปา เดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน

คืนภาษี VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5% โดยรัฐจะเก็บภาษี VAT จากผู้มีรายได้น้อยเพียง 2% ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 กันยายน 2563 ระยะเวลา 10 เดือน

Loading…

สำหรับเป้าหมายความช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้มีรายได้น้อยนี้ จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 14.6 ล้านคน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ อยู่ที่ 1,870 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับอุดหนุนค่าไฟฟ้า จำนวน 1,740 ล้านบาท ค่าน้ำประปา 30 ล้านบาท และคืนภาษี VAT อีก 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีมาตรการของกระทรวงพลังงาน โดย ปตท. ที่จะลดภาระค่าก๊าซหุงต้ม ครัวเรือนละ 100 บาท จำนวน 100,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นในส่วนของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 88,000 ครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 3 เดือน

Loading...