มีเพื่อนน้อยแต่ “จริงใจ” ดีกว่า มีเพื่อนมากมายแต่ “จอมปลอม”

Loading...

บทความนี้สำหรับคนที่มีเพื่อนน้อย ไม่ต้องรู้สึกเสียใจกันนะคะ เพราะจริงๆแล้วการมีเพื่อนน้อยแต่จริงใจ ดีกว่ามีเพื่อนมากแต่จอมปลอม ต้องบอกเลยว่าบทความที่เรานำมาฝากวันนี้ ดีมากจริงๆ

เพื่อนที่ไม่ยอม หรือไม่อาจที่จะตักเตือนเพื่อนก็ต้องถือว่าหมดความเป็นเพื่อนเสียแล้ว พุทธทาสภิกขุ “มิตรแท้นั้นจะอยู่กับเราทั้งในเวลาที่เรามีความสุขและเวลาที่เราเศร้าใจ เมื่อเวลาที่เดือดร้อน ก็ยังคงมีกันและกันคอยช่วยกันคิดหาหนทางแก้ไขปัญหา เพื่อนที่เข้าใจกันนั้นต่อให้ไม่ได้เอ่ยปาก บอกเรื่องทุกข์ร้อนในใจ”

แต่เพื่อนก็ยังรับรู้ได้จากความใกล้ชิดดังนั้น เพื่อนจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและควรที่จะรักษามิตรภาพดี ๆ ไว้ให้นานที่สุดนับเพื่อนอย่านับตอนดีๆ นับตอนที่ชีวิตกำลังแย่กำลังตกต่ำนั่นแหละเพื่อนแท้เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณไม่ได้เหลือเพื่อนน้อยลงเพียงแค่คุณชัดเจนขึ้นเพื่อนแท้ “คือคนที่เห็นความผิดเราและบอกให้เราแก้ไข”

Loading…

ส่วนเพื่อนปลอมๆ ก็เห็นเหมือนกัน แต่มันไม่บอกเรากลับไปบอกให้คนอื่นฟังนิรนาม เพื่อนแท้จะหวังสิ่งเดียวจากเรานั่นคือหวังดีนิรนาม เพื่อนแท้จะหวังสิ่งเดียวจากเรานั่นคือหวังดีนิรนาม มีคนมากมาย ที่อยากได้ประโยชน์จากเรา

แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่อยากได้ ประโยชน์ กับเราอยากให้เราได้ดี มีความสุขมีกินมีใช้ มีความสำเร็จในชีวิต นี่ต่างหาก คือ คนที่เราควรแคร์และต้องรักษาไว้ให้ดี

เพื่อนที่ดีที่น่าคบ ควรมีข้อเหล่านี้ได้สัก 1-2 ข้อก็ยังดี

1  ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คนที่มีนิสัยชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อน เช่น ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท ,ข้องเกี่ยวกับอบายมุขที่ผิดกฏหมาย ฯลฯ คนเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มคนพาลที่จะนำมาแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจ

2  รู้จักทำมาหากิน พึ่งพาตนเอง บุคคลที่ขยันขันแข็ง สู้การสู้งาน ทำมาหากิน เลี้ยงชีพด้วยการพึ่งพาตนเอง เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง ไม่สำคัญว่างานที่เขาทำจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือไม่ เพียงแค่เป็นงานสุจริตก็น่าชื่นชมแล้ว

3  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ คนที่รู้จักเพิ่มความสามารถให้ตนเอง เป็นบุคคลที่ควรคบหาสมาคม เพราะจะทำให้เราก้าวหน้าตามไปด้วย

Loading…

4  รับฟังความคิดเห็น เพื่อนที่ดีย่อมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ แม้ว่าบางครั้งความเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยหลักเหตุและผล

5  ช่วยเหลือในยามเดือดร้อน เพื่อนที่เป็นมิตรแท้สามารถพิสูจน์กันได้ในยามลำบาก แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือเิกินกำลังของเขาหรือไม่ บางคนไปยืมเงินเพื่อนสนิท พอเพื่อนไม่ให้ก็ไปกล่าวหาว่าเขาไม่ใช่เพื่อน โดยไม่พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้นมีภาระต้องรับผิดชอบอยู่มากมาย ในเวลาที่คุณลำบาก เพื่อนแท้จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดนที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

6   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ลักษณะประการหนึ่งของเพื่อนที่ดี คือ ต้องน่าคบหา อยู่ใกล้แล้วสบายใจ สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาได้

7   ให้คำแนะนำ ชักจูงไปในทางที่ถูกต้อง หากเพื่อนของคุณแนะนำให้คุณเข้าสู่หนทางของสิ่งไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นงานผิดกฎหมาย ,ยาเสพติด แสดงว่าเขาไม่ได้ปราถนาดีต่อคุณเลย

การที่คุณมองหาและเลือกคบเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่อยากแนะนำก็คือ คุณควรทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นเช่นกัน และเมื่อพบเจอเพื่อนแท้แล้ว จงรักษามิตรภาพที่ดีไว้

เพราะในชีวิตของคนแต่ละคน เพื่อนแท้ไม่ได้หาเจอกันง่าย ๆ เท่ากับเพื่อนกิน

Loading...