รีบเลย โบนัส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าอีกรอบ เดือนกันยายน

Loading...

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับประชาชน เมื่อได้ทราบข่าวว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะออกวันไหนเช็ควันเงินเข้าได้ เพียงเท่าประชาชนก็ดีใจๆแล้วคร้า เพราะว่ามีหลายๆคนที่รอเงิน เพื่อนำมาจุนเจือครอบครัว

๑. มาตรการพยุงการบริโภคฯ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39เงินเข้า : วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 เงินเข้า : วันเสาร์ที่ 7 ก.ย. 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 เงินเข้า : วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2562

Loading…

๒.มาตราการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุฯ 500บาทต่อครัวเรือน เงินเข้า : วันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 2532

๓.มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ 300 บาทต่อคนต่อเดือนอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ธนาคารกรุงไทยดูแลการเติมเงินในตู้ ATM เป็นกรณีพิเศษ ทั้งการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท

โดยเพิ่มรอบการเติมเงิน เพื่อไม่ให้เกิ๑ผลกระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไปทั้ง เงินในประเป๋า

Loading…

e-Money ที่รัฐจ่ายให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่จำกัดเวลาการใช้จ่าย

สิ่งที่จะได้

๑.เงินโบนัสพิเศษ เดือนละ ๕๐๐ บาท

๒.เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เดือนละ ๕๐๐ บาท

๓.เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ ๓๐๐ บาท

ใครจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเท่าไร ?

Loading...