นบข.เคาะวงเงิน 2.1 หมื่นล้าน ประกันราคาข้าวทั่วไทย ฤดูผลิตข้าวนาปี 62/63

Loading...

วันนี้ 21 สิงหาคม 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเห็นชอบกับมาตรการคู่ขนาน ได้แก่

1. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องค่าเก็บเกี่ยว 
โดยจะประกันรายได้ให้กับผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 11,000 บาท และข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท ซึ่งจะประกันที่ความชื้น 15% ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ไร่

2. มาตรการการปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยจะประกันรายได้ให้กับผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 11,000 บาท และข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท ซึ่งจะประกันที่ความชื้น 15% ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ไร่

โดยที่ประชุมได้อนุมัติวงเงินประกันข้าวนาปี จำนวน 21,000 ล้านบาท ส่วนโครงการสนับสนุนช่วยเหลือชาวนา เรื่องค่าเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงคุณภาพข้าว 500 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ให้ไปตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้งจะใช้วงเงินจำนวนเท่าไหร่ ก่อนเสนอกลับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งสัปดาห์หน้า

Loading…

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการประมาณ 3.9 ล้านครัวเรือน โดยผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องไปลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนการโอนเงินส่วนต่างจะโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ลงทะเบียนไว้

Loading...