วิจัยเผย คนชอบพูดคนเดียว มักเป็นคนฉลาด ยิ่งทำ ยิ่งพัฒนาสมอง

Loading...

เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ดีๆ จากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ เผยแพร่งานวิจัยจาก Bangor University ในสหราชอาณาจักร และ University of Chicago โดยสรุปว่า คนที่ชอบพูดคุยกับตัวเอง และสัตว์เลี้ยงบ่อยๆ มีแนวโน้มที่จะฉลาดมากกว่าคนทั่วไป

งานวิจัยแรก ได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 20 คน เพื่อดูความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดกับตัวเองแบบออกเสียง และการพูดกับตัวเองแบบไม่ออกเสียง ทั้งการอ่ๅนหนังสือออกมาเป็นเสียงดังฟังชัด สลับกับการอ่ๅนหนังสือแบบเงียบๆ หรือการให้ดูและจดจำสิ่งของต่างๆในซุเปอร์มาร์เก็ต ด้วยการพูดทวนซ้ำๆ

ผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารกับตัวเองจะทำให้พวกเขามีสมาธิขึ้น และหาสิ่งของต่างๆ ได้ไวขึ้นประมาณ 50-100 มิลลิวินาทีเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้พูดคุยกับตัวเอง

ส่วนงานวิจัยอีก 1 ชิ้น ก็สรุปในทำนองเดียวกันว่า การที่เราพูดคุยกับสิ่งของ สัตว์เลี้ยง (พฤติกรรมนี้ มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า anthropomorphizing) จะทำให้ส ม อ ง ของเราได้สร้างจินตนาการที่เชื่อมโยงกับสิ่งนั้นๆ ขึ้นมา คิดสังเกตพฤติกรรม ฝึกสมองให้กระตือรือร้น ในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

5 เหตุผลยืนยันว่า ”คนชอบพูดคนเดียว” ส่อแววฉลาด

1 การพูดคนเดียวทำให้ความจำดีเลิศ เพราะทำให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงที่ตัวเองพูด ส่งผลให้ความทรงจำดีขึ้น

2 การพูดคนเดียวทำให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ เพราะการพูด หรือพึมพำกับตัวเองออกมา จะทำให้เกิดการรับรู้ว่าตัวเองทำลังคิด หรือทำ อะไรอยู่

3 การพูดคนเดียวทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อเวลาที่เราเจอเรื่องเศร้าๆ ในชีวิต การพูดคนเดียวจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น และมีกำลังใจในชีวิตมากขึ้น

4 การพูดคนเดียวทำให้ตัดสินใจฉับไว คนที่ชอบพูดคนเดียวจะไม่ใช่คนขี้ลังเล เพราะการพูดคนเดียวจะช่วยให้ตัดสินใจและได้ข้อสรุปไวกว่าคนที่ไม่พูด

5 การพูดคนเดียวทำให้มั่นใจในตัวเอง การพูดคนเดียวเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองทำสิ่งต่างๆ ไดอย่างน่าอัศจรรย์ ช่วยทำให้คุณมั่นใจกับทุกๆ สิ่งที่ทำ

Loading...